​​
Voor vragen / for questions

0183-581386

Ad-blue tanks

Door de strengere milieu-eisen wordt steeds meer gebruik gemaakt van AD-blue. Voor het veilig werken met AD-blue zijn diverse oplossingen mogelijk. In deze categorie bieden wij verschillende oplossingen voor het opslaan en vervoer van ad-blue. wij hebben AdBlue tanks speciaal ontworpen voor de opslag van AdBlue. AdBlue is een 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water. Deze brandstof wordt toegepast bij voertuigen die diesel gebruiken. Door de bijvoeging van AdBlue zijn deze voertuigen in staat om schoner te rijden. AD-blue Tankbouw is geschikt voor zowel de transport van AdBlue als de stationaire opslag van AdBlue.

U bent hier: